ส่วนประกอบสูญญากาศ

ส่วนประกอบสูญญากาศ

ส่วนประกอบสูญญากาศที่อุณหภูมิสูง

การอบชุบด้วยความร้อนส่วนใหญ่ประกอบด้วยกระบวนการออกซิเดชัน การแพร่กระจาย และการหลอมอ่อนออกซิเดชันเป็นกระบวนการเติมแต่งโดยใส่เวเฟอร์ซิลิคอนลงในเตาเผาที่มีอุณหภูมิสูง และเติมออกซิเจนเพื่อทำปฏิกิริยากับพวกมันจนเกิดซิลิกาบนพื้นผิวของเวเฟอร์การแพร่กระจายคือการเคลื่อนย้ายสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำผ่านการเคลื่อนตัวด้วยความร้อนระดับโมเลกุล และกระบวนการแพร่กระจายสามารถใช้เพื่อเติมสารเติมสารเฉพาะในซับสเตรตซิลิกอน ซึ่งจะเปลี่ยนค่าการนำไฟฟ้าของเซมิคอนดักเตอร์

ส่วนประกอบสูญญากาศที่อุณหภูมิสูง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง